Teknisk drift og forvaltning

  • Drift og overvåkning av tekniske anlegg
  • Beregning og innkreving av husleie/felleskostnader fra leietagere
  • Driftsplanlegging og budsjettering
  • Energivurdering og –kontroll
  • Etablering av tilsynsrutiner og årsplaner for vaktmester/driftstekniker
  • Etablering og oppfølging av drift- og serviceavtaler
  • Innkjøp av andre fellestjenester til bygget
  • Oppfølging av internkontroll og offentlige myndigheter
  • Teknisk dokumentasjon/arkiv
  • Brannkontroll og rapportering