Om oss

Selskapet Tryggvason Drift ble etablert i 2009, Tryggvason Drift Øst ble etablert i 2015, og Tryggvason Bygg og Montasje ble etablert i 2017. Selskapene ledes av en administrasjon, og vi markedsfører oss under merkenavnet Tryggvason.

Vi leverer de aller fleste typer eiendomstjenester knyttet til forvaltning, drift, tilsyn og byggservice av næringseiendom. Selskapene har 12 ansatte i stasjonert i Trondheim og Oslo.

Våre leveranser gir trygge, effektive og økonomisk gunstig drift- og forvaltningstjenester, som igjen gir merverdi og økonomisk gevinst for eiendoms-eiere og deres leietakere.

Vi er en aktiv samarbeidspartner for våre kunder, og har gode rutiner og systemer for oppfølging av krevende næringsbygg. Vi vektlegger særlig å yte god service til byggets leietakere og deres kunder.

Våre driftsledere har lang erfaring og bred kompetanse innen drift av næringseiendom, vaktmestertjenester, tilsyn og drift av tekniske anlegg, internkontroll og brannvern. Vi har lang erfaring fra drift av de fleste typer næringsbygg, som f.eks. kontorbygg, kjøpesenter, kombibygg, lager og industri.

Med egne faglærte håndverkere løser vi i Tryggvason de aller fleste oppdrag innen byggservice  som f.eks. ombygging, oppussing, skadeutbedring, tilpasninger, montasje og øvrige serviceoppdrag.

I tillegg har vi forhandlet frem gode avtaler med leverandører innen alle fagfelt, og har samarbeidsavtaler med elektroinstallatører, Rørleggere/VVS, leverandører av ventilasjon, betongarbeider, brannvarsling, vaktselskap med flere.

Vi har godt innarbeidede og kvalitetsikrede rutiner, og moderne tekniske løsninger og systemer som benyttes i forbindelse med tilsyn, drift og vedlikehold av de tekniske installasjonene som er installert i byggene.

Våre medarbeidere er faglig dyktige og serviceinnstilt, og møter kundene hver dag. Kundene skal være trygge på at våre medarbeidere leverer tjenester av høy kvalitet, til avtalt tid og riktig pris.

Vi tilbyr leietakerservice via en effektiv webløsning, med tilgang til gode innkjøps- og leverandøravtaler. Her finner man også informasjon om eiendommens tekniske løsninger, branninstrukser, beredskap, vakthold, renhold og mye mer. Generell miljøfokusering i daglige arbeidsoppgaver er viktig og råd om energisparing, avfallshåndtering ( kildesortering) og bruk av riktige materialer.